Ystafelloedd Gwely

Ystafell Dwbwl

Gwely dwbwl, cadair, teledu gyda DVD, radio, cawod a thoiled, nwyddau ymolch, sychwr gwallt, Wifi, adnoddau tê a choffi, bisgedi a Dwr Ty Nant.

Ystafell Teuluol

Gwely dwbwl, gwely sengl, cadair, teledu gyda DVD, radio, cawod a thoiled, nwyddau ymolch, sychwr gwallt, Wifi, adnoddau tê a choffi, bisgedi a Dwr Ty Nant.

Ystafell 2 Wely

2 gwely sengl, cadair, teledu gyda DVD, radio, bath a thoiled, nwyddau ymolch, sychwr gwallt, Wifi, adnoddau tê a choffi, bisgedi a Dwr Ty Nant.

Ystafell Ymolchi

Bath, cawod a thoiled.