Y Cwtch

  • Dathliadau teuluol neu ben-blwydd.
  • Derbyniad Priodas, Bedydd, Te Prynhawn.
  • Ciniawau ar gyfer grwpiau neu swper ffurfiol.

 Y Cwtch


  • Wi-Fi am ddim a chyfleusterau technoleg
  • Taflunydd Digidol a sgrîn
  • Maes Parcio Preifat
  • Sain Quadraphonic
  • Gardd
  • Profiad Sinema Blu-ray