Polisi Preifatrwydd

Trwy agor neu ymweld â’r wefan yma, rydych yn cytuno i dermau’r Polisi Preifatrwydd yma. Rydym yn ymrwymiedig i barchu preifatrwydd defnyddwyr sy’n dod i’r safle yma ac yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio’r gwybodaeth â gasglwyd ar y safle yma yngyfrifol. Pwrpas y polis yma felly yw esbonio i chi natur y gwybodaeth rydym yn ei gofnodi a chadw amdanoch chi a’r fordd mae’n cael ei ddefnyddio. Rydym yn cadw’r hawl i newid y polisi yma o bryd i bryd.

Deddf Diogelu Data 1998

Mae’r Deddf Diogelu Data yn diffinio cyfrifoldebau cyfreithiol defnyddwyr data fel ein hunan. Mae’r Deddf yn rheoleiddio’r casglu, cadw, defnydd a throsglwyddiad o ddata personol, er enghraifft, enw, cyfeiriad, ebost, oedran ayb.

Cywirdeb

Fe wnawn ein gorau i gadw cywirdeb gwybodaeth personol yr ydych yn ei roi i ni. Mae ganddoch yr hawl i weld a chywiro eich gwybodaeth personol ar unrhyw bryd. Os ydych am wneud hynny, cyswlltwch â ni ar [email protected] os gwelwch yn dda.

Rhannu eich data

Ni fyddwn yn gwerthu na llogi gwybodaeth fyddai’n galluogi unrhywun i eich adnabod.

Mwy o wybodaeth

Mae’n bosib y gallai fod cysylltiadau rhwng ein gwefan ni a gwefannau eraill. Os oes, ni fydd y Polisi Preifatrwydd yma yn ddilys ar gyfer y gwefannau eraill unwaith i chi fynd i mewn iddynt. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na pholisiau gwefannau eraill.

Adborth

Mae’n bosib y byddwn yn cyflenwi lle ar gyfer eich sylwadau ac/neu yn cynnig arolwg byr i chi ei gwblhau. Unig bwrpas y rhain fydd i ni wella cynnwys a perthnasedd ein gwefan. Ni fydd eich ymateb yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Cwcis

Efallai byddwn yn dilyn eich defnydd o’r safle trwy roi cwci i chi wrth i chi gyrraedd. Darnau o wybodaeth yw cwcis sy’n cael ei anfon i’ch cyfrifiadur ar gyfer cadw cofnodion. Rydym yn defnyddio cwcis i wneud ymweld â’n safle’n haws. Mae cwcis yn ein galluogi i gadw trwyddedeiriau ar eich cyfer, felly nid oes rhaid i chi eu mewnbwnio y tro nesaf rydych yn ymweld. Nid yw’n bosib i cwcis gael gafael mewn gwybodaeth arall o’ch disg caled. Mae’r cwci yn cael ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth ystadegol a nid er mwyn adnabod unigolion.

Mae’r mwyafrif o boryddion wedi eu sylfaen i dderbyn cwcis. Os ydi’n well gennych, mae’n bosib ail-osod porwr naill ai i’ch rhybuddio eich bod wedi derbyn cwci, neu i ballu a’u derbyn o gwbl.

Mae’n bwsig i chi sylwi wrth ddewis peidio a derbyn cwcis, neu osod eich porwr i beidio a derbyn cwcis, ei bod yn bosib n chewch ddefnyddio rhai pethau ar ein gwefan.

Data yn ei gyfanrwydd

Yn gyffredinol, mae ein gwasanaeth yn casglu gwybodaeth am nifer ac amledd ymwelwyr i’n gwefan yn awtomatig. Rydym ond yn defnyddio’r data ym yn ei gyfanrwydd. Mae’r data yma yn ein galluogi i weld faint o ddefnydd mae cwsmeriaid yn ei wneud o wahanol rannau o’r safle, fel ein bod yn medru gwella’r wefan ar eich cyfer.

Cyfeiriad IP

Mae’n bosib byddwn yn casglu a tracio defnydd yn ôl cyferiad IP. Rhif sydd wedi ei cael ei ddynodi i’ch cyfrifiadur wrth i chi bori’r we yw cyfeiriad IP. Rydym yn cofnodi’r wybodaeth yma, ond ni fydd y wybodaeth byth yn cael ei gysylltu â gwybodaeth sy’n adnabod gwybodaeth personol. Mae’n cael ei ddefnyddio i archwilio’r nifer o ymwelwyr i’r wefan.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd

Os rydym yn penderfynnu newid ein Polisi Preifatrwydd, byddwn yn cyhoeddi’r newidiadau yma fel byddwch bod tro yn gwybod pa wybodaeth rydym yn ei gasglu, sut byddwn ni’n ddefnyddio’r wybodaeth ac os byddwn yn ei ddatgelu i unrhyw un.