Amdanom ni

Dechreuais redeg y dafarn yn 1990 – tafarn deuluol a chymdeithasol yw’r New Inn.

Mae’r New Inn yn enwog am ei lletygarwch a chroeso cynnes. Gallwch hefyd ddibynnu arnom ni am bryd blasus o fwyd cartref, lle’n bosib o gynnyrch lleol a Chymreig. Mae gyda ni amrywiaeth eang o gwrw traddadiadol a chynhesrwydd tân glo.

Yn ystod yr haf, gallwch fwynhau’r ardd gwrw a golygfeydd godidog o Ddyffryn Brefi.Bar Tafarn

Mae’r New Inn yn darparu bwyd cartref bob dydd

  • 11.30yp – 2.30yp (ar wahân i ddydd Llun) â’r agor pob Gwyl y banc
  • 5.30yh – 9.30yh

Gwely a Brecwast ar gael gydol y flwyddyn.

Mae prydau nos ar gael ar gais. Byddech mor garedig a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion deiet arbennig o flaen llaw. Croeso i blant. Yn anffodus, nid yw’r llety yn addas ar gyfer cwn.

Mae tair ystafelloedd gwely wedi cael ei hadnewyddu.

Am brisiau ac i weld os oes lle, cysylltwch â ni naill ai drwy e-bost neu’r ffôn